Cyceron
"Wrogowie często mówią prawdę, przyjaciele nigdy."

Sukcesy uczniów

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW

Co roku nasi uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, także z języka niemieckiego. 23 listopada 2011roku nauczycielki języka niemieckiego przeprowadziły szkolny etap tego konkursu. Składał się on z testu leksykalno- gramatycznego oraz trzeba było napisać list.

Więcej…

 

Wielki sukces naszych uczniów w Warszawie

Już po raz szósty nasze gimnazjum przystąpiło w tym roku do Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.
25 listopada 2011 roku odbyły się szkolne eliminacje tego konkursu, przeprowadziły go nauczycielki języka niemieckiego Dorota Ulrich i Ewelina Kilisz. 45 uestników zmagało się z testem składającym się z części leksykalno-gramatycznej i części sprawdzającej rozumienie tekstów: słuchanego i czytanego. Aby zakwalifikować się do etapu regionalnego trzeba było uzyskać 75% możliwych punktów do zdobycia.

Więcej…

 

SUKCES NASZEJ UCZENICY W KONKURSIE WIEDZY O MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ

9 listopada 2011 roku odbył się po raz pierwszy w naszej szkole szkolny etap  II Konkursu Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej, przeprowadzony przez panią Dorotę Ulrich i panią Eweline Kilisz. Konkurs ten jest organizowany przez Posła na Sejm RP Ryszarda Gallę, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim oraz Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Więcej…

 

Podchody „Śladami Kultury Niemieckiej” w Opolu

Już po raz ósmy w ramach  Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim TSKN zorganizował  Podchody „Śladami Kultury Niemieckiej” w Opolu. Maja one na celu przybliżenie mieszkańcom województwa opolskiego kultury niemieckiej, niemieckiego dziedzictwa kulturalnego regionu oraz kulturalnego życia mniejszości niemieckiej.
Po raz pierwszy w projekcie tym wziął udział także zespół z naszego gimnazjum, w skład którego weszły uczennice z klasy III A: Marta Gomolla, Aleksandra Barton, Anna Ludwig i Dominika Gamża pod opieką pani Eweliny Kilisz.

Więcej…

 

NASZA WSPÓŁPRACA Z BIBLIOTEKĄ AUSTRIACKĄ W OPOLU i SUKCES W KONKURSIE WIEDZY O AUSTRII

29 lutego klasy I A i I B pod opieką pań Doroty Ulrich, Eweliny Kilisz i Elżbiety Kowalik pojechały na wycieczkę klasową do Opola i wzięły udział w bardzo ciekawej prelekcji o Austrii. Wycieczka ta zachęciła nas także do wzięcia udziału w konkurs wiedzy "Austria - kraj i mieszkańcy", w którym główną nagrodą była wycieczka do Wiednia. Konkurs obejmował wiedzę z historii, geografii, nauki, kultury, życia społecznego i politycznego Austrii, a pytania i wypowiedzi formułowane były w języku polskim.
Etap szkolny został przeprowadzony w naszej szkole 6 marca, podobnie w całym województwie, wzięło w nim udział w 26 naszych uczniów.

Więcej…